อาวุธพื้นฐาน เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก เทพ!! (Warrior Class)

Go down

อาวุธพื้นฐาน เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก เทพ!! (Warrior Class)  Empty อาวุธพื้นฐาน เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก เทพ!! (Warrior Class)

Post by administrator on 5/9/2012, 15:17

อาวุธพื้นฐาน เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก เทพ!! (Warrior Class)
สวัสดีครับทุกท่านชาว DGN-Cafe หายหน้าหายตากันไปพอสมควรนะครับ สำหรับบทความอัพเดทใหม่ๆ เกี่ยวกับเกม DragonNest ซึ่งวันนี้ จะมาในบทความเกี่ยวกับอาวุธพื้นฐานเป็นหลักครับ ซึ่งมีหลายท่านถามถึงอาชีพนี้ว่าอาวุธชิ้นใหนดีกว่ากัน จะเลือกให้เหมาะสมกับสายอาชีพยังไง วันนี้จะมีคำตอบให้ทุกท่านครับ

Weapon For Warrior Class
ในคลาสนี้ของสาย Warrior นั้นจะประกอบไปด้วย อาวุญพื้นฐานก็คือ Sword,Axe,Hammer ซึ่งรายระเอียดความแตกต่างของอาวุธนี้นั้น ดูได้ดังตารางภาพด้านล่างนี้ครับ

อาวุธพื้นฐาน เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก เทพ!! (Warrior Class)  311orcsword-horz_thumb%25255B7%25255D

อาวุธแต่ละประเภทจะมีค่าโจมตีทั้งทางกายภาพและเวทมนต์แตกต่างกันครับดังรูป


จะเห็นได้ว่าในรูปนี้เป็นอาวุธสกุลเดียวกัน เลเวลเท่ากัน และเป็นอาวุธเกรดสีฟ้าเช่นเดียวกันครับ แต่มีความแตกต่างทางด้านการโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์ที่ต่างกันอย่างมาก ซึ่งนั้นก็คือค่าความแกว่งหรือความนิ่งในการโจมตีสูงสุดและต่ำสุดทั้งกายภาพและเวทมนต์ซึ่งจะสรุปในหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้ครับ


อาวุธประเภท Sword นั้น จะมีค่าความแกว่งหรือความนิ่งของด้านการโจมตีกายภาพ (P.Atk) 66-89 = 23
อาวุธประเภท Hammer นั้น จะมีค่าความแกว่งหรือความนิ่งของด้านการโจมตีกายภาพ (P.Atk) 46-141 = 95
อาวุธประเภท Axe นั้น จะมีค่าความแกว่งหรือความนิ่งของด้านการโจมตีกายภาพ (P.Atk) 43-91 = 48

จะเห็นได้ว่าอาวุธทั้งสามประเภทนั้นมีค่าความแกว่างหรือความนิ่งของด้านการโจมตีทางกายภาพ (P.Atk)ที่ต่างกัน โดยผมจะเรียงจากอาวุธที่มีความแกว่งหรือค่าความนิ่งทีดีที่สุดก่อน(P.Atk) นั้นก็คือ

ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง P.Atk (ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งนิ่งมาก)
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Hammer

จะเห็นได้ว่า อาวุธประเภท Sword นั้น มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่งของการโจมตีกายภาพ (P.Atk) น้อยที่สุด นั้นก็คือ 23 ซึ่งอาวุธประเภท Sword นั้นมีค่านี้ต่ำกว่าอาวุธประเภทอื่นๆในClass Warrior

ดังนั้นถ้าเราต้องการเลือกใช้อาวุธที่มีความนิ่งของค่าดาเมจไม่แกว่งมาก เราควรเลือกใช้ อาวุธประเภท Sword ใน Class Warrior ครับส่วนในด้านความแกว่งหรือค่าความนิ่งของการโจมตีเวทมนต์ (M.Atk) นั้นก็จะใช้หลักการเดียวกันกับ (P.Atk) ครับ

ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง M.Atk (ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งนิ่งมาก)
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Hammer
อันดับ 3.อาวุธประเภท Axe

จะเห็นได้ว่าอาวุธประเภท Sword นั้น จะมีค่า M.Atk นั้นนิ่งกว่าอาวุธประเภทอื่นๆ ถ้าต้องการเลือกใช้อาวุธที่มีความนิ่งในด้าน M.Atk นั้น ควรเลือกใช้ อาวุธประเภท Sword ครับ

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพสูงสุด (P.Atk)

ให้ดูที่รูปประกอบนะครับของอาวุธแต่ละประเภท ตรง P.Atk 66 – 89 นี่คือตัวอย่างครับ

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพสูงสุด P.Atk (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางกายภาพสูงสุด)
อันดับ 1.อาวุธประเภท Hammer
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Sword

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด M.Atk (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด)
อันดับ 1.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 2.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 3.อาวุธประเภท Hammer

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำดีที่สุด(Min P.Atk) (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำสูงกว่าอาวุธประเภทอื่นๆ) ตัวอย่าง (Min P.Atk) Sword 66-89,Hammer 46-141,Axe 43-91
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Hammer
อันดับ 3.อาวุธประเภท Axe

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์ขั้นต่ำดีที่สุด(Min M.Atk) (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางเวทมนต์ขั้นต่ำสูงกว่าอาวุธประเภทอื่นๆ) ตัวอย่าง (Min M.Atk) Sword 69-95,Axe48-101,Hammer 29-88
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Hammer

และเมื่อนำอาวุธสกุลเดียวกัน เลเวลเท่ากัน เกรดเดียวกัน นำมาตีบวกเท่ากัน ก็จะได้ความแตกต่างดังต่อไปนี้

อาวุธพื้นฐาน เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก เทพ!! (Warrior Class)  10all_thumb%25255B5%25255D

อาวุธสกุลเดียวกัน เลเวลเท่ากัน เกรดเดียวกัน นำมาตีบวกเท่ากัน


ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง P.Atk (ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งนิ่งมาก) ที่ได้จากการตีบวก
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Hammer

ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง M.Atk (ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งนิ่งมาก) ที่ได้จากการตีบวก
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Hammer
อันดับ 3.อาวุธประเภท Axe

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพสูงสุด P.Atk (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางกายภาพสูงสุด) ที่ได้จากการตีบวก
อันดับ 1.อาวุธประเภท Hammer
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Sword

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด M.Atk (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด) ที่ได้จากการตีบวก
อันดับ 1.อาวุธประเภท Hammer
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Sword

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำดีที่สุด(Min P.Atk) (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำสูงกว่าอาวุธประเภทอื่นๆ) ตัวอย่าง (Min P.Atk) Sword 104-141,Hammer 46-141,Axe 77-160 ที่ได้จากการตีบวก
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Hammer

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์ขั้นต่ำดีที่สุด(Min M.Atk) (ยิ่งมีค่านี้มากยิ่งมีโอกาสโจมตีทางเวทมนต์ขั้นต่ำสูงกว่าอาวุธประเภทอื่นๆ) ตัวอย่าง (Min M.Atk) Sword 89-120,Axe 60-182,Hammer 48-144 ที่ได้จากการตีบวก
อันดับ 1.อาวุธประเภท Sword
อันดับ 2.อาวุธประเภท Axe
อันดับ 3.อาวุธประเภท Hammerสรุปอาวุธของ พื้นฐาน Class Warior

อาวุธประเภท Sword ข้อดี

ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง P.Atk ดีที่สุด รวมไปถึงการตีบวก
ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง M.Atk ดีที่สุด รวมไปถึงการตีบวก
อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำดีที่สุด(Min P.Atk) รวมไปถึงการตีบวก
อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์ขั้นต่ำดีที่สุด(Min M.Atk) รวมไปถึงการตีบวก

อาวุธประเภท Sword ข้อเสีย

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพสูงสุด P.Atk ต่ำที่สุด รวมไปถึงการตีบวก
อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด M.Atk ต่ำที่สุดจากการตีบวกอย่างเดียว

อาวุธประเภท Axe ข้อดี

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด M.Atk
อาวุธประเภท Axe ข้อเสีย
ประเภทอาวุธที่มีค่าความแกว่งหรือค่าความนิ่ง M.Atk แกว่งหรือไม่นิ่งมากที่สุด รวมถึงการตีบวก
อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำดีที่สุด(Min P.Atk) มี Min P.Atk ขั้นต่ำน้อยกว่าอาวุธชนิดอื่นๆอาวุธประเภท Hammer ข้อดี

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพสูงสุด P.Atk รวมไปถึงการตีบวก
อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์สูงสุด M.Atk เฉพาะการตีบวกอย่างเดียวเท่านั้น

อาวุธประเภท Hammer ข้อเสีย

อาวุธที่มีค่าโจมตีทางกายภาพขั้นต่ำดีที่สุด(Min P.Atk) มี Min P.Atk ขั้นต่ำน้อยกว่าอาวุธชนิดอื่นๆเฉพาะการตีบวก
อาวุธที่มีค่าโจมตีทางเวทมนต์ขั้นต่ำดีที่สุด(Min M.Atk) มี Min M.Atk ขั้นต่ำน้อยกว่าอาวุธชนิดอื่นๆเฉพาะการตีบวก

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับบทความอาวุธพื้นฐานของอาชีพ Class Warrior โดยรวมแล้วอาวุธพื้นฐานของอาชีพนี้นั้นมันจะมีค่าประมาณการโจมตีที่ไม่เท่ากันบ้างนะครับ เช่น อาวุธประเภทSword P.Atk 66-95 แต่บางอันP.Atk 62-90 แต่จะไม่ฉีกหนีกันไปไกลมากนัก ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้เชื่อผมทั้งหมดนะครับ ลองไปเปิดดูอาวุธในมือเทียบกับคนอื่นว่าอาวุธเรา สกุลเดียวกัน เลเวลเท่ากัน เกรดเดียวกัน และบวกเท่ากันนั้น จะแตกต่างไปจากผมมากมายใหม ให้ลองทดสอบด้วยตัวเองด้วยก็ดีนะครับ ส่วนค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนครับ เดี่ยวพรุ้งนี้ค่อยลงของ Class ต่อไปครับ !!เครดิต : http://dragonnest-cafe.blogspot.com
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum