เควสของขวัญ NPCs

Go down

เควสของขวัญ NPCs Empty เควสของขวัญ NPCs

Post by administrator on 30/8/2012, 11:50

NPC Friendship Quests‎

[Lv. 9] Very Profound Question


ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ได้รับฉายา Cloth Chaser

 • คุยกับ Bailey

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Bailey
รางวัล0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Bailey
[Lv. 10] Fiction and Reality

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
Secret Melody หรือ
มาถึงเมือง Calderock


 • คุยกับ Adeline

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Archer Master Adeline
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP

Quests Unlocked
เป็นเพื่อนกับ Adeline
[Lv. 13] Lily's Hope

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv.13] Seeking Clara

 • คุยกับ Elder Harold
 • คุยกับ Lily
 • คุยกับ Germaine

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Elder Harold
Lily
Germaine
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Lilly
Notes
เควสนี้ มีแต่คุย = =''
[Lv. 14] Flight Crew

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 14] The Invisible Man

 • คุยกับ Kevin

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Kevin
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Kevin
[Lv. 14] Hubert and the Handle

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ค่าความชื่นชอบจาก Kevin ไม่น้อยกว่า 10

 • คุยกับ Hubert
 • ได้รับ Shield Handle จาก Temple of the Sleepers
 • กลับมาคุยกับ Hubertอีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Hubert
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Hubert
[Lv. 15] Matchmaking

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ค่าความชื่นชอบจากMay ไม่น้อยกว่า 10

 • คุยกับ May
 • คุยกับ Steve
 • กลับมาคุยกับ May
  อีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
May
Captain Steve
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Steve
Notes
Suggest Doris
[Lv. 15] Warehouse Keeper Rupert's Complaint

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ไม่มี

 • คุยกับ Rupert

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Rupert
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Rupert
[Lv. 21] Phantom Thief

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 21] Coming to Terms

 • คุยกับ Invisible Thief

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Invisible Thief
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Invisible Thief
[Lv. 22] Fate of a Rival

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 22] Krag's Origin

 • คุยกับ Chandler

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Warrior Master Chandler
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Chandler
[Lv. 24] Deckard's Request

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ไม่มี

 • คุยกับ Deckard

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Deckard
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Deckard
[Lv. 24] Blacksmith Family

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ได้รับฉายา Minus's Hand

 • คุยกับ Belin

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Belin
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Belin
[Lv. 24] Dreaming Boy

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส[Lv. 24] To Saint's Haven
และ [Lv. 24] This is Saint's Haven


 • คุยกับ King Cassius ที่ 3
 • คุยกับ Shaggy Kid
 • กลับมาคุยกับ King Cassius
  ที่ 3
  อีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
King Cassius ที่ 3
Shaggy Kid
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ King Cassius ที่ 3
[Lv. 25] Destruction of Evidence

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 25] Meeting with the Lady

 • คุยกับ General Duglas
 • ได้รับรูปภาพจากหีบสมบัติ
 • ยืนใกล้ๆกับกองฟืน
 • กลับมาคุยกับ General Duglasอีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
General Duglas
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ General Duglas
Notes
The treasure chest very small. It is at the entrance of the second map before the giant spider.
[Lv. 27] The Other Side of Me

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 27] Identity of White Rose

 • คุยกับ Lena

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Lena
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Lena
[Lv. 30] Annoying Job

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 30] The Flower Guardian

 • คุยกับ Stella
 • คุยกับ Tiana
 • คุยกับ Cynthia
 • กลับมาคุยกับ Stellaอีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Sorceress
Master Stella
Tiana
Sorceress
Master Cynthia
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP

Quests Unlocked
เป็นเพื่อนกับ Stella
[Lv. 30] Duke's True Heart

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 30] Affairs of the Court
และ [Lv. 30] Mission Starts Now


 • คุยกับ Stewart

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Duke Stewart
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Duke Stewart
[Lv. 32] My Name

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ไม่มี

 • คุยกับ Lindsay
 • คุยกับ Irine
 • ให้ Crude Onyx x10 แก่ Irine
 • กลับมาคุยกับ Lindsay อีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Tamer Lindsay
Irine
รางวัล
เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Lindsay
[Lv. 33] Burning Love Brotherhood

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 33] The Hopeless Dreamer

 • คุยกับ Joey
 • ได้รับ a Dragon Folower mask จาก Center of Deserted Island
 • กลับมาคุยกับ Joey
  อีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Guardsman Joey
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Joey
[Lv. 34] A Real Man's Bet

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ผ่านเควส [Lv. 34] Unwanted Training IV

 • คุยกับ Ed
 • คุยกับ Lady Kaylinn
 • กลับมาคุยกับ Ed
  อีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Honest Ed
Lady Kaylinn
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
Quests Unlocked
เป็นเพื่อนกับ Ed
Notes
Choose the bottom option all the way (flattering her).
[Lv. 38] The Art Trade

ข้อกำหนดเบื้องต้น Steps
ค่าความชื่นชอบจาก Ed ไม่น้อยกว่า 10

 • คุยกับ Erwin
 • คุยกับ Scrooge
 • คุยกับ Alfred
 • คุยกับ O'Neil
 • กลับมาคุยกับ Erwinอีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Erwin
Scrooge
Alfred
O'Neil
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Erwin
[Lv. 38] Old-Timey Love

ข้อกำหนดเบื้องต้นSteps
ผ่านเควส [Lv. 38] The Apostle's Whereabouts

 • คุยกับ Enoch
 • คุยกับ Kelly
 • กลับมาคุยกับ Enoch อีกครั้ง

NPCs ที่เกี่ยวข้อง
Enoch
Kelly
รางวัล
0 เควสของขวัญ NPCs EXP
เป็นเพื่อนกับ Enoch
เครดิต : http://dnthai.blogspot.com
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum