Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by administrator on 2/12/2010, 18:57

ผม วี นะครับ อยากให้ ช่วย load script ลงไปเลยครับ สัก 1 ปุ่ม โดย การทำงาน loop ไปเรื่อย ๆเมื่อ ต้องการหยุด ก็กด ปุ่มเดิม ครับ ปุ่ม บนคีบอร์ด ไล่ลำดับ แบบนี้ครับ

เริ่ม
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2 วินาที
กด 1 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 2 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 3 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 4 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 5 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 6 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 7 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 8 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 9 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด 0 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F12 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F11 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F10 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F9 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F8 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F7 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F6 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด tab แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด F5 แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2
กด w แลัวปล่อย เวลาผ่านไป 0.2

วนกลับ ไปเริ่มใหม่ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับ
เลข0-9 เป็นเลยอยู่ด้านบนของ คีบอร์ดนะครับ ไม่ได้ num ด้านข้างของ คีบอร์ด

เสร็จ ผมอยากจะให้ copy script เป็น file.txt เพื่อผมจะมาศึกษาและประยุกต์ใช้เอง ส่งมาพร้อมกับ code ที่ใช้ตามเรื่อง พัสดุ ที่จะส่งมาให้ผมครับ

ขอบ คุณครับ


ผมไม่ทราบว่าคุณวีจะเอาซ้ำๆกันทำไมเยอะๆ ขนาดนี้ซื้อการทำงานจริงมันก็แค่เพรียงเสียววินาที ไม่กี่วิก็กลับมากด W กด TAB แล้ว การที่คุณทำซ้ำขนาดนี้ทำให้เปลื่อง Memory เป็นอย่างมาก ซึงจำกัดที่ 480k หรือ 480 (คอมม่า) , ไงขอมาก็ก็จะทำให้หละกันแต่ให้ไปอัพเองนะครับผมจะโพสไว้ให้ที่ในบอร์ดนี้ เขามา Copy แล้วไปวางได้เลย ><"

สคริ๊ปที่คุณต้องการตามด้านล่างนี้

Spoiler:
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_1,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_2,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_3,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_4,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_0,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f12,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f11,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f10,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT,596,
END_BUTTON

ถามว่า Memory มันเกินหรือป่าว Memory มีแค่ 480 แต่นี้ใช้ไป 596
ผมจัดทำให้ใหม่ใช้งานได้เหมือนกัน ตามด้านล่างนี้ (ผลออกมาใช้งานได้เหมือนกันนะครับคุณวี) ไว้ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับ

Spoiler:
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_1,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_2,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_3,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_4,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MAMACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_0,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f5 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f6 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f7 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f8 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f9 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f10 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f11 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f12 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT,222,
END_BUTTON
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by 07450006 on 3/12/2010, 12:53

ขอบคุณครับสำหรับ ชุดคำสั่งครับ

ผมขอถามเพิ่มเติมนะครับ
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
ควรใช้เริ่ม ใช้บรรทัดแรกเพื่อ clear ค่า SPECIAL_KEY ที่จะค้างไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะกดค้างไว้กี่ปุ่มก็ตาม


MACRO_SPECIAL_KEY จะเป็นการกดปุ่มใดๆค้างไว้
MACRO_CMD_INTERRUPT ยกเลิกกดปุ่มค้างมีมาจากคำสั่ง MACRO_SPECIAL_KEY ล่าสุด ใช่ไหมครับ

MACRO_BLOCK_START,MACRO_CMD_DELAY, ต้องเอาเลขไปแปลงเป็น ฐาน16 จากฐาน 10 โดยเลขที่จะนำไปแปลง ใช้เป็น หน่วย วินาที หรือไม่ครับขอละเอียดนิดครับผมไปอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ ใส่เลขอะไรถึงได้อันนี้ครับ $00, $c8 ใช้ http://www.dlth.in.th/base-converter-tools.html#b10tob16

MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, <<<< 14 นับอย่างไรหรือครับ ไปอ่านมาก็แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
END_BUTTON


MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, การนับคำสั่ง นับ , ` ได้ 14 คำสั่งใช่ไหมครับ


ขอบคุณครับ

07450006
07450006
Avatar MacroKey
Avatar MacroKey

จำนวนข้อความ : 9
คะแนน : 1007
วันที่สมัคร : 2010-11-30
ที่อยู่ : ชลบุรี

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by administrator on 3/12/2010, 16:28

07450006 wrote:ขอบคุณครับสำหรับ ชุดคำสั่งครับ

ผมขอถามเพิ่มเติมนะครับ
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
ควรใช้เริ่ม ใช้บรรทัดแรกเพื่อ clear ค่า SPECIAL_KEY ที่จะค้างไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะกดค้างไว้กี่ปุ่มก็ตาม


MACRO_SPECIAL_KEY จะเป็นการกดปุ่มใดๆค้างไว้
MACRO_CMD_INTERRUPT ยกเลิกกดปุ่มค้างมีมาจากคำสั่ง MACRO_SPECIAL_KEY ล่าสุด ใช่ไหมครับ

MACRO_BLOCK_START,MACRO_CMD_DELAY, ต้องเอาเลขไปแปลงเป็น ฐาน16 จากฐาน 10 โดยเลขที่จะนำไปแปลง ใช้เป็น หน่วย วินาที หรือไม่ครับขอละเอียดนิดครับผมไปอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ ใส่เลขอะไรถึงได้อันนี้ครับ $00, $c8 ใช้ http://www.dlth.in.th/base-converter-tools.html#b10tob16

MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, <<<< 14 นับอย่างไรหรือครับ ไปอ่านมาก็แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
END_BUTTON


MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, การนับคำสั่ง นับ , ` ได้ 14 คำสั่งใช่ไหมครับ


ขอบคุณครับ


เดียวค่ำๆวันนี้ผมเข้าไปตอบให้นะครับพอดีออนจากมือถือพิมพ์ไม่สะดวก
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by administrator on 4/12/2010, 00:28

เดียวผมตอบเป็นข้อๆ น๊าครับ

MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
ควรใช้เริ่ม ใช้บรรทัดแรกเพื่อ clear ค่า SPECIAL_KEY ที่จะค้างไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะกดค้างไว้กี่ปุ่มก็ตาม
ตอบ ใช่ครับ เสมือนว่ายกเลิกคำสั่งก่อนน่านี้ไม่ว่าปุ่มไหนเคยกดมาก่อนจะทำการยกเลิก แล้วตามด้วยคำสั่งที่ป้อนเข้าไปครับ (เวลาใช้งานจิงไม่จำเป็นต้องวนลูปถึงบันทัด Disabla All ก็ได้น๊า)


MACRO_SPECIAL_KEY จะเป็นการกดปุ่มใดๆค้างไว้
ตอบ ** ปุ่มแบบ Special Key จะเป็นลักษณะ กดครั้งแรกเปิดการทำงาน กดอีกครั้งปิดการทำงาน ** จิงๆแล้วก็เหมือนปกตินิแหละครับ กด 1 ครั้ง เปิด อีก 1 ครั้งปิดการทำงาน

MACRO_CMD_INTERRUPT ยกเลิกกดปุ่มค้างมีมาจากคำสั่ง MACRO_SPECIAL_KEY ล่าสุด ใช่ไหมครับ
ตอบ เป็นการแทรกชุดคำสั่งครับ
เพิ่มเติมจากตงนี้
หลักการแนวคิด Interrupt : เราสามารถตั้งค่า "เสมือนกดค้าง" ได้ ด้วยคำสั่ง MACRO_SPECIAL_KEY
ยกตัวอย่างเช่น ต้องการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แต่ถ้าหากบางครั้งเราต้องการกด 'f' แบบปกติ
ถ้ากดไปในระหว่าง SPECIAL_KEY ทำงานจะได้ 'F' ถ้าหากเราไปยกเลิก Special Key ก่อน แล้วค่อยกด 'f' แล้วค่อยไปเริ่ม Special Key อีกครั้ง จะไม่สะดวกและวุ่นวายดังนั้นจึงมีคำสั่ง Interrupt ขึ้นมา
โดยมันจะยกเลิก Special Key ทั้งหมดที่มี แล้วแทรกค่าใหม่ไปเลย จากนั้นจะกลับมาทำงาน Special Key แบบอัตโนมัติอีกครั้ง
รูปแบบ : MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_INTERRUPT, <คีย์พิเศษ ถ้าไม่มีใส่ 0>,<คีย์ที่จะแทรก>, MACRO_BLOCK_STOP


MACRO_BLOCK_START,MACRO_CMD_DELAY, ต้องเอาเลขไปแปลงเป็น ฐาน16 จากฐาน 10 โดยเลขที่จะนำไปแปลง ใช้เป็น หน่วย วินาที หรือไม่ครับขอละเอียดนิดครับผมไปอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ ใส่เลขอะไรถึงได้อันนี้ครับ $00, $c8 ใช้ http://www.dlth.in.th/base-converter-tools.html#b10tob16
ตอบ ไม่ใช่ 16 เป็น 10 แต่เอา 10 เป็น 16, 1 วินาที่เท่ากับ 1000 ถ้า 5 ก็ก็เท่ากับ 5000 นะครับแล้วเอาไปใส่เว็ปที่บอกครับ

MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, <<<< 14 นับอย่างไรหรือครับ ไปอ่านมาก็แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
END_BUTTON
ตอบ นับคอมมาร์ (,) ย้อนล่างขึ้นบน (ลองนับดูสีแดงด้านล่าง)

MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, <<<< 14 นับอย่างไรหรือครับ ไปอ่านมาก็แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
END_BUTTON
ตอบ เหมือนข้อด้านบนครับ

MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, MOD_SHIFT_LEFT, KEY_A,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT, 14, การนับคำสั่ง นับ , ` ได้ 14 คำสั่งใช่ไหมครับ
ตอบ เหมือนข้อด้านบนครับ
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by 07450006 on 4/12/2010, 12:38

Memory มีแค่ 480

480 นี่หมายถึงต่อ 1 ปุ่ม ใช่ไหมครับ หรือว่า 8 ปุ่มรวมกันไม่เกิน 480 ครับMACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_1,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_2,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_3,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_4,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_0,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f10,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT,370,
END_BUTTON


Last edited by 07450006 on 28/4/2012, 20:41; edited 1 time in total
07450006
07450006
Avatar MacroKey
Avatar MacroKey

จำนวนข้อความ : 9
คะแนน : 1007
วันที่สมัคร : 2010-11-30
ที่อยู่ : ชลบุรี

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by administrator on 4/12/2010, 20:11

07450006 wrote:Memory มีแค่ 480

480 นี่หมายถึงต่อ 1 ปุ่ม ใช่ไหมครับ หรือว่า 8 ปุ่มรวมกันไม่เกิน 480 ครับ

ผมได้ทดสอบสคริปแล้วนะครับ ตอนนี้ติดปัณหา การ วนลูป วนอยู่แค่ f5-f10 แต่ 1234567890 นั้นไม่วนครับ สคริปด้านล่างครับ

MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_1,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_2,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_3,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_4,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_0,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f10,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT,370,
END_BUTTON


ทุกปุ่มรวมกันแล้ว 480 คำสั่ง

นับคอร์มาร์ดีๆนะคับ ถ้ามั่นใจว่าถูก ก็ลองให้กด GO ซ้ำซัก 2-3 รอบ แล้วถอดสายออกให้หมดแล้วเสียบใหม่เฉพาะหัวซ้ายเท่านั้น
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by 07450006 on 4/12/2010, 23:18

ครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามที่บอกดูครับ
ขอบคุณครับ
07450006
07450006
Avatar MacroKey
Avatar MacroKey

จำนวนข้อความ : 9
คะแนน : 1007
วันที่สมัคร : 2010-11-30
ที่อยู่ : ชลบุรี

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by 07450006 on 5/12/2010, 02:00

ยังเป็นเหมือนเดิมครับ วนเเค่ f5-f10
07450006
07450006
Avatar MacroKey
Avatar MacroKey

จำนวนข้อความ : 9
คะแนน : 1007
วันที่สมัคร : 2010-11-30
ที่อยู่ : ชลบุรี

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by administrator on 5/12/2010, 02:28

07450006 wrote:ยังเป็นเหมือนเดิมครับ วนเเค่ f5-f10

ลองเอาอันที่ผมทำให้ไปลองหรือยังว่าได้หรือป่าว

Spoiler:
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_1,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_2,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_3,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_4,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MAMACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_0,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f5 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f6 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f7 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f8 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f9 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f10 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f11 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f12 ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT,222,
END_BUTTON
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by 07450006 on 5/12/2010, 17:42

อันที่คุณอาทให้มาทำงานได้ครับ แต่มันจำเป็น ต้อง tab w เลยประยุกต์ใช้เองฝึกไปในตัว แต่ ไม่เข้าใจว่าทำไมมันวนแค่นั้น

เท่าที่ผมลองสังเกตุ เหมือนมันมีข้อจำกัด เรื่อง วน การทำงาน
07450006
07450006
Avatar MacroKey
Avatar MacroKey

จำนวนข้อความ : 9
คะแนน : 1007
วันที่สมัคร : 2010-11-30
ที่อยู่ : ชลบุรี

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by administrator on 6/12/2010, 00:55

07450006 wrote:อันที่คุณอาทให้มาทำงานได้ครับ แต่มันจำเป็น ต้อง tab w เลยประยุกต์ใช้เองฝึกไปในตัว แต่ ไม่เข้าใจว่าทำไมมันวนแค่นั้น

เท่าที่ผมลองสังเกตุ เหมือนมันมีข้อจำกัด เรื่อง วน การทำงาน
ลองดูครับถ้าไม่ได้จิงๆเดียวผมทำให้ครับ
administrator
administrator
Administrator
Administrator

จำนวนข้อความ : 1468
คะแนน : 10002413
วันที่สมัคร : 2009-09-12

http://crazy4bot.thai-forum.net

Back to top Go down

Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ Empty Re: Script คุณวี ที่ขอมายาวมากจะทำไว้ให้นะแต่เอาไปอัพเองนะครับ

Post by 07450006 on 6/12/2010, 01:42

ตอนนี้ ดัดแปลง เลยพอใช้ได้แล้วครับ แต่

พอจะอธิบายได้ไหมครับว่า อันนี้ ทำไมมัน วน การทำงานไม่ทั้งหมดอะครับ ติดใจตรงนี้ละ

ผมได้ทดสอบสคริปแล้วนะครับ ตอนนี้ติดปัณหา การ วนลูป วนอยู่แค่ f5-f10 แต่ 1234567890 นั้นไม่วนครับ สคริปด้านล่างครับ

MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DISABLE_ALL, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_1,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_2,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_3,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_4,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_0,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f5,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f6,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f7,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f8,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f9,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_TAB ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_f10,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_TYPE_KEYBOARD, 0,KEY_w ,0, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_BLOCK_START, MACRO_CMD_DELAY, $00, $c8, MACRO_BLOCK_STOP,
MACRO_CMD_REPEAT,370,
END_BUTTON
07450006
07450006
Avatar MacroKey
Avatar MacroKey

จำนวนข้อความ : 9
คะแนน : 1007
วันที่สมัคร : 2010-11-30
ที่อยู่ : ชลบุรี

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum